Záujem o železnicu začína už v mladom veku. ZSSK chce duálnym vzdelávaním vychovať novú generáciu rušňovodičov, elektromechanikov či mechanikov

17.3.2022 (Webnoviny.sk) –
Národný dopravca v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje s piatimi školami po celom Slovensku
Študenti už počas vzdelávania získajú množstvo benefitov, no najväčším je istá práca po škole
Motiváciou pre študentov môže byť aj plat rušňovodiča, ktorý bude v tomto roku v priemere 1 800 eur brutto

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ako národný dopravca chce do svojich radov prilákať šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí sa neboja výziev a práca s vlakmi je pre nich viac ako zaujímavá. Aktuálne ZSSK hľadá zamestnancov v najdôležitejších pozíciách, a tými sú rušňovodič a údržbárske profesie ako mechanik, elektromechanik či mechanik elektronických zariadení.

Okrem hľadania zanietených ľudí do práce na železnici je dôležitá aj výchova budúcej generácie. Vedieť ako vlaky fungujú, na akom princípe jazdia a ako sa ovládajú je snom nejedného mladého človeka. Pre ZSSK je výchova mladých železničiarov poslaním. Aj v školskom roku 2022/2023 sa v rámci celého Slovenska otvára možnosť štúdia v odbore mechanik – elektrotechnik, ktorý študentom vydláždi cestu do sveta železných strojov brázdiacich koľajnice už dve storočia.

Duálne vzdelávanie

Aj v tomto roku realizujeme duálne vzdelávanie v študijnom odbore mechanik – elektrotechnik. Stredoškolské vzdelanie v ňom získa ten, kto sa chce po maturite uplatniť v kľúčových železničných profesiách: rušňovodič, elektromechanik, mechanik elektronických zariadení a mechanik.

Systém duálneho vzdelávania poskytuje svojim účastníkom množstvo benefitov. Jedným z nich je, že žiaci nie sú odkázaní iba na zväčša teoretické získavanie poznatkov v školskej lavici, ale zbieranie reálnych praktických zručností na pracoviskách zamestnávateľa už počas svojho štúdia vďaka certifikovaným inštruktorom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z praxe. Okrem toho je dôležitou súčasťou praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania aj materiálno-technické a priestorové zabezpečenie. ZSSK v tomto roku plánuje rozšíriť certifikáciu pracovísk o ďalšie. Avšak, už teraz disponujeme nasledovnými certifikovanými pracoviskami:

Opravovňa vozňov a stredisko prehliadok opráv Žilina
Depo Poprad
Rušňové depo Bratislava
Opravovňa vozňov Bratislava
Opravovňa vozňov Košice
Rušňové depo Košice
Pracovisko údržby a opráv železničných koľajových vozidiel (ŽKV) Nové Zámky
Opravovňa vozňov a stredisko prehliadok opráv Zvolen
Oblastná správa depa Žilina

Program Duálneho vzdelávania ZSSK je možné absolvovať vo viacerých častiach Slovenska. Spolupracujeme s piatimi strednými odbornými školami po celom Slovensku:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/11, Poprad-Matejovce
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice

ZSSK poskytuje žiakom tieto benefity už počas duálneho vzdelávania:

Podnikové štipendium 40 eur/mesiac/žiak 1. ročník (na základe splnených podmienok).
Podnikové štipendium 60 eur/mesiac/žiak 2. ročník (na základe splnených podmienok).
Podnikové štipendium 80 eur/mesiac/žiak 3. ročník (na základe splnených podmienok).
Podnikové štipendium 100 eur/mesiac/žiak 4. ročník (na základe splnených podmienok).
Preplatenie 50 % nákladov za ubytovanie na školskom internáte/mesiac/žiak.
Stravnú jednotku v hodnote 2,81 eur/počet dní praktického vyučovania/žiak.
Preplatenie cestovných výdavkov z miesta trvalého bydliska na praktické vyučovania a späť/mesiac/žiak.
Bezplatné poskytnutie ochranných osobných pracovných pomôcok.
Bezplatné absolvovanie lekárskej prehliadky.
Bezplatné absolvovanie psychologického vyšetrenia.
Vypožičanie notebookov pre účely dištančného (online) vzdelávania pre vybraných žiakov – príspevok ŠIOV

Prípadní záujemcovia môžu do programu duálneho vzdelávania vstúpiť najneskôr do 31. marca 2022 prostredníctvom kontaktu na tomto odkaze – https://www.zssk.sk/studenti/dualny-system-zssk/. Po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia im umožníme podpísanie učebnej zmluvy a zmluvy o budúcej pracovnej zmluve, ktorými sa zaviažeme poskytnúť vzdelanie a po úspešnej maturite aj zamestnanie v danej profesii.

Náborová kampaň

Aby ZSSK motivovala potenciálnych zamestnancov, pripravila si pre nich nástupný bonus. Rušňovodič s licenciou si prilepší až o 3 000 eur. Motivačný benefit 1 200 eur sa týka aj vybraných profesií, kde je to potrebné a adresne v lokalitách, v ktorých evidujeme najväčší nedostatok pracovnej sily.

Rovnako pre podporu mobility je tu príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú do práce z iných regiónov. Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, 500 eurami.

V ZSSK si vážime každého jedného zamestnanca, obzvlášť v najkľúčovejšej profesii na železnici, ktorou je bezpochyby rušňovodič. Vieme, že práca rušňovodiča je veľmi zodpovedná. Spoľahlivosť, pozornosť, rýchle reakcie a správne rozhodovanie sú dôležité osobnostné vlastnosti každého správneho kandidáta.

Veríme, že nielen vďaka pracovným benefitom, ale aj možnosti cestovania a spoznávania krás Slovenska i okolitých krajín, motivujeme prípadných záujemcov do radov našich rušňovodičov a zatraktívnime pohľad na toto zamestnanie aj u mladých ľudí. Ako vyzerá deň rušňovodiča na trati si môžete pozrieť na tomto videu – https://bit.ly/pracarusnovodica.

Neustále sa snažíme o to, aby sa platy zamestnancov ZSSK zvyšovali a boli atraktívnym lákadlom. Od 1. januára 2022 sme platy rušňovodičov zvýšili až o 180 eur, a to na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami. Od roku 2023 sa rušňovodičom opäť zvýšia mzdy o ďalších  80 eur mesačne. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 eur brutto, vrátane nadčasov. Viac informácií o kolektívnej zmluve nájdete tu – https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-ma-novu-kolektivnu-zmluvu-pre-roky-2022-2023-rusnovodici-si-za-tieto-dva-roky-zarobia-o-260-eur-mesacne-180-80-viac/.

Tabuľka znázorňuje priemernú hrubú mzdu rušňovodičov naprieč rokmi 2014 – 2021:

Rušňovodič ZSSK, údaje v € (v hrubom)

Rok
Ø mzda s nadčasom 
Ø hodinová mzda  s nadčasom
Ø mzda bez nadčasu
Ø hodinová mzda bez nadčasu

2014
  1 036,8
6,6
952,0
6,1

2015
  1 118,7
7,1
984,9
6,3

2016
  1 176,9
7,5
1 011,4
6,5

2017
1 214,7
7,8
1 078,2
6,9

2018
1 350,2
8,6
1 204,3
7,7

2019
1 500,1
9,6
1 314,4
8,4

2020
1 546,0
9,9
1 374,1
8,8

2021
1 640,0
10,5
1 391,8
8,9

Nesmierne nás teší, že záujem o prácu rušňovodiča kontinuálne stúpa, pretože platí, že toto povolanie je po úspešnom absolvovaní skúšky veľmi lukratívne a žiadané. Aj v budúcnosti jeho atraktivita (i mzdy) budú určite ďalej rásť oveľa rýchlejšie ako porastie slovenský priemer. U nás i v zahraničí.

V Martine sa vybudovalo moderné školiace stredisko “ZSSK Akadémia”, ktoré umožnilo navýšiť kapacitu kurzov rušňovodičov a ďalších kľúčových profesií a zároveň vytvára priestor pre zavádzanie moderných prvkov vzdelávania. Už dnes sa tu dá pochváliť modelovými učebňami vozňa, či pokladní. Do budúcna sa počíta aj so simuláciou vedenia vlaku a riešenia situácií, ktoré je náročné, či nebezpečné simulovať v reálnej prevádzke. Prioritou je, aby noví zamestnanci ZSSK prichádzali na pracoviská čo najlepšie pripravení a čím skôr sa stali plnohodnotnými členmi tímu.

Ďalšie atraktívne benefity pre rušňovodičov ZSSK

36,0 hodinový pracovný týždeň.
Základné a osobitné prémie.
Príspevok na DDS.
Zvýšené sadzby príplatkov (v porovnaní so Zákonníkom práce), napríklad príplatok za nadčasovú prácu – 60 % priemernej hodinovej mzdy (ZP 25 %). Ak rušňovodiči pracujú nadčas alebo cez víkend alebo počas sviatku, majú za to väčší príplatok ako stanovuje Zákonník práce.
Zamestnanecké cestovné výhody – režijné preukazy pre zamestnanca a rodinných príslušníkov (cestujú našimi vlakmi takmer zadarmo).
Odmeny pri pracovných, životných výročiach.
Poskytovanie pracovného voľna navyše.
Poskytovanie vyrovnávacieho príplatku pri strate zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Pri preradení na inú nižšie platenú prácu sa dopláca do priemernej mzdy pôvodnej profesie.
Poskytovanie rekondičných pobytov.
Poskytovanie dovolenky navyše pri nehodovej udalosti.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily.
Sociálne výpomoci (dočasná PN, dlhodobá PN…).
Započítavanie odpracovaných rokov u iných železničných spoločností. Keď k nám príde rušňovodič z inej železničnej spoločnosti, uznáme mu všetky benefity naviazané na odpracované roky, ako keby bol od začiatku u nás.

Hľadáme nielen rušňovodičov, ale i rušňovodičky

Práca rušňovodiča je rovnako vhodná pre mužov i ženy, a o tom, že naozaj nerobíme rozdiely, svedčí počet rušňovodičiek v našej spoločnosti. Aktuálne u nás pracuje 13 rušňovodičiek. Tento trend za posledné roky pomaly stúpa, čo nás v ZSSK teší a veríme, že do budúcna ešte porastie.

Rok
Počet rušňovodičiek v jednotlivých rokoch

2016
5

2017
7

2018
7

2019
10

2020
13

2021
13

Všetky podrobné informácie o jednotlivých voľných pracovných pozíciách v ZSSK v rámci celého Slovenska sú dostupné na tomto odkaze – https://www.zssk.sk/kariera/.

Informačný servis

Viac k témam: Duálne vzdelávanie, elektromechanik, mechanik, PR, Rušňovodič
Zdroj: Webnoviny.sk – Záujem o železnicu začína už v mladom veku. ZSSK chce duálnym vzdelávaním vychovať novú generáciu rušňovodičov, elektromechanikov či mechanikov © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: