Súdny dvor Európskej únie rozhodol o prispôsobovaní rodinných prídavkov v Rakúsku podľa bydliska detí pracovníkov, je to protiprávne

16.6.2022 (Webnoviny.sk) – Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol, že prispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod v Rakúsku v závislosti od štátu bydliska detí pracovníkov je v rozpore s právom eurobloku. Súd o tom informuje v tlačovej správe.

Rakúsky prispôsobovací mechanizmus na výpočet paušálnej sumy takýchto prídavkov a výhod zavedený v roku 2019 napadla na Súdnom dvore Európska komisia (EK).

Zákaz akejkoľvek diskriminácie

Tá sa domnievala, že prispôsobovanie paušálnej sumy rodinných prídavkov a sumy rôznych daňových výhod smerom nahor alebo smerom nadol v závislosti od všeobecnej cenovej úrovne v členskom štáte, kde majú deti pracovníkov trvalé bydlisko, a rozdielne zaobchádzanie, ktoré z neho vyplýva, predovšetkým v prípade migrujúcich pracovníkov, je v rozpore s právom EÚ. Komisiu v tejto veci podporili Česká republika, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Dozorný úrad EZVO.

Súd rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, predstavuje porušenie nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Právo EÚ zakazuje akúkoľvek diskrimináciu v oblasti sociálneho zabezpečenia z dôvodu štátnej príslušnosti migrujúcich pracovníkov a rakúsky prispôsobovací mechanizmus, ktorý sa uplatňuje len v prípade bydliska dieťaťa mimo rakúskeho územia, sa pritom dotýka predovšetkým migrujúcich pracovníkov, keďže je oveľa pravdepodobnejšie, že ich deti budú mať bydlisko v inom členskom štáte, pripomína súd.

Porušenie nariadenia o slobode pohybu

Väčšina migrujúcich pracovníkov, ktorých sa tento mechanizmus dotýka, pritom pochádza z členských štátov, v ktorých sú životné náklady v porovnaní so životnými nákladmi v Rakúsku nižšie, takže títo pracovníci poberajú dávky a požívajú sociálne a daňové výhody v nižšej sume, než akú majú Rakúšania. Mechanizmus preto predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.

Súdny dvor tiež zdôrazňuje, že migrujúci pracovníci sa rovnakým spôsobom ako rakúski pracovníci podieľajú na určení a financovaní príspevkov na dotknuté rodinné prídavky a daňové výhody, pričom sa v tejto súvislosti neprihliada na miesto bydliska ich detí. Z toho podľa neho vyplýva, že sporná rakúska právna úprava predstavuje aj porušenie nariadenia o slobode pohybu pracovníkov v rámci EÚ.

Keďže Súdny dvor EÚ vyhovel žalobe EK o nesplnenie povinnosti, Rakúsko je povinné bezodkladne vykonať rozsudok. Ak sa bude EK domnievať, že krajina nevykonala rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií.

Viac k témam: Súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Súdny dvor Európskej únie rozhodol o prispôsobovaní rodinných prídavkov v Rakúsku podľa bydliska detí pracovníkov, je to protiprávne © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: