Štátna pomoc na uzatváranie baní na hornej Nitre

19.4.2022 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytlo Hornonitrianskym baniam Prievidza štátnu pomoc vo výške 7 269 943 Eur.

V súvislosti s vládou nariadeným útlmovým programom, prijatým uznesením vlády SR č. 580/2018 v decembri 2018, Hornonitrianske bane Prievidza súbežne s ťažbou zvyškových zásob uhlia pokračujú v uzatváraní ťažobných polí, podľa harmonogramu schváleného Európskou komisiou a vládou SR.

V dôsledku vládneho nariadenia spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza riadene ukončí ťažbu uhlia v roku 2023, t. j. o 7 rokov skôr oproti pôvodnému termínu – roku 2030.  Štátna pomoc je určená výlučne na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní,  na mimoriadne výdavky nesúvisiace s výrobným procesom a každodennou prevádzkou spoločnosti (podľa článku 4 rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010). Finančné prostriedky boli využité na eliminovanie mimoriadnych výdavkov na likvidáciu banských prevádzok v období od januára 2020 do konca marca tohto roku.

V najstaršej hnedouhoľnej bani na Slovensku, v bani Handlová, v ktorej sa priemyselná ťažba uhlia datuje od roku 1909,  išlo o likvidáciu  Východnej šachty, tzv.  8.  poľa a 12. ťažobného poľa.

V bani Nováky, kde prvé tony hnedého uhlia boli vyťažené v roku 1940,  prebiehali práce na uzatváraní 7. ťažobného poľa a centrálneho závodu Baňa Nováky II. v  Sebedraží.

V zmysle uzatvorenej zmluvy je štátna pomoc výlučne určená na:

mimoriadne výdavky na zamestnancov, ktorí prichádzajú o zamestnanie z dôvodu útlmu ťažby uhlia,
podpovrchové bezpečnostné práce, vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných baní,
náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít,
náklady na rekultiváciu povrchu.

Na mimoriadne výdavky bývalým zamestnancom spoločnosti, ktorí v roku 2021 ukončili pracovný pomer z dôvodu útlmu ťažby uhlia, zatvorenia a likvidácie uhoľných prevádzok smerovalo 1,73 miliónov Eur. Išlo o výdaje na zákonné sociálne náklady (odchodné a odstupné) a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Na nevyhnutné bezpečnostné práce v podzemí pri uzatváraní ťažobných prevádzok bolo vynaložených  5,3 miliónov Eur. Z toho 2,8 miliónov Eur na mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie zamestnancov, vykonávajúcich tieto práce v súlade so schváleným  harmonogramom.

Asanačné práce zabezpečovali strediská spoločnosti vo vlastnej réžii.  V katastrálnych územiach  Handlová a Nová Lehota prebiehali asanácie vybraných povrchových stavebných objektov a likvidácia jamových telies (Novej vetracej východnej šachty s hĺbkou 285 metrov a šachty Južná VII s hĺbkou 393 metrov).

Pri uzatváraní Centrálneho závodu Baňa Nováky II., v katastrálnom území Sebedražie a Veľká Lehôtka, boli asanácie povrchových objektov financované z vlastných zdrojov spoločnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou banskej činnosti je rekultivácia územia dotknutého ťažbou uhlia, ktorá je považovaná za prirodzené zavŕšenie procesu exploatácie uhoľných zásob. Spoločnosť zabezpečovala rekultivácie na povrchu uzatváraných uhoľných výrobných jednotiek, v katastrálnych územiach Handlová, Nová Lehota, Sebedražie, Veľká Lehôtka a Koš.  Vykonané rekultivačné práce boli financované výlučne z vlastných zdrojov spoločnosti.

Poskytnutá štátna pomoc vo výške 7 269 943  Eur  bola vyčerpaná v plnej výške, v súlade s určeným účelom použitia. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza vynaložené výdavky eviduje v účtovníctve, jednotlivo za roky 2020, 2021 a 2022.  Všetky výdavky hradené z dotácie boli auditované nezávislým audítorom. Ministerstvo hospodárstva SR pravidelne kontroluje využitie prostriedkov štátnej pomoci v súlade so stanovenými pravidlami.

Adriana Siváková,
tlačová hovorkyňa

Informačný servis

Viac k témam: PR, Štátna pomoc, Uzatváranie baní
Zdroj: Webnoviny.sk – Štátna pomoc na uzatváranie baní na hornej Nitre © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: