Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zjednoduší, parlament schválil novelu zákona o pobyte cudzincov

11.6.2024 (SITA.sk) – Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zjednoduší. Vyplýva to z vládnej novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v utorok poslanci parlamentu schválili.

Novela mimo iného zavádza uznanie odbornej kvalifikácie (okrem vysokoškolského vzdelania) ako kritéria na vydanie modrej karty (typ prechodného pobytu v Európskej únii, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania, pozn. SITA), čím rozširuje možnosti získania karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, resp. odbornej praxe.

Novela zákona ďalej upravuje výšku platového prahu v rámci mesačného príjmu vysokokvalifikovaného zamestnanca (znižuje ju), ktorý je potrebné dosiahnuť na získanie modrej karty, upravuje niektoré dôvody na zamietnutie žiadosti o modrú kartu, na odňatie modrej karty alebo na jej neobnovenie,” uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo vnútra.

Navrhované zmeny

Navrhované zmeny tiež podľa rezortu uľahčujú podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov a tiež upravujú podmienky na získanie dlhodobého pobytu na základe modrej karty.

Novela tiež mimo iného prináša skrátenie hornej hranice lehoty určenej na rozhodovanie správneho orgánu o žiadostiach o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z doterajších 90 dní na 60 dní a zároveň zrušenie doterajšej povinnosti správneho orgánu vydávať doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Zároveň sa ruší povinnosť preukazovať finančné zabezpečenie pobytu pri podaní žiadosti o udelenie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie.

Možnosť vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť

Osobám, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, poskytuje novela možnosť vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť počas doby trvania dočasnej ochrany.

V prípade žiadosti o dlhodobý pobyt sa zavedie podmienka splnenia tzv. integračných podmienok pre udelenie dlhodobého pobytu cudzincom,” doplnilo ministerstvo vnútra.

Zníženie počtu nelegálnych cudzincov

Novela zároveň rozširuje dôvody, keď policajný útvar nevydá potvrdenie o možnosti zotrvať na území SR, a to v prípade, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta.

Týmto sa Slovenská republika z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov a aj administratívnu záťaž policajných útvarov,” dodal rezort.

Preverenie splnenia podmienok

Novela tiež dopĺňa povinnosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preveriť splnenie podmienok na vydanie potvrdenia, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením aj u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má vydanú modrú kartu, na základe žiadosti o obnovenie modrej karty podanú po 12 mesiacoch výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania na základe modrej karty a štátny príslušník tretej krajiny uviedol tohto zamestnávateľa v žiadosti o obnovenie modrej karty.

Ide o situáciu, keď sa u štátneho príslušníka tretej krajiny na obnovenie modrej karty nevyžaduje vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ale postačuje uvedenie tohto zamestnávateľa v žiadosti o obnovenie modrej karty.

V nadväznosti na vypustenie povinnosti policajného útvaru vydať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ sa novelou zavádza aj informačná povinnosť zamestnávateľa voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť každú zmenu údajov uvedených v potvrdení.

Viac k témam: Cudzinci, Modrá karta, novela zákona o pobyte cudzincov, Poslanci, zamestnávanie cudzincov
Zdroj: SITA.sk – Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zjednoduší, parlament schválil novelu zákona o pobyte cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: