Potenciál v segmente stále je, zhodli sa lídri slovenského stavebníctva

26.10.2022 (Webnoviny.sk) – V Bratislave sa po pol roku opäť uskutočnila konferencia Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, kde zástupcovia štátu, komôr, zamestnávateľských zväzov i stavebných firiem diskutovali o novom Zákone o výstavbe a Zákone o územnom plánovaní, ktoré 1.4.2024 nahradia súčasný Stavebný zákon. Komunikovali sa pripravované postupy v stratégii o kľúčových zmenách v oblasti legislatívy v najbližšom období. Otvorila sa aj téma nekontrolovaného nárastu cien stavebných výrobkov na Slovenskom trhu. Slovenskú komoru stavebných inžinierov aj tentokrát reprezentoval Ing. Ján Jakubov, člen predstavenstva SKSI.

Podpredseda vlády Slovenskej republiky Štefan Holý prezentoval názor, že na Slovensku je dostatok stavebných kapacít na to, aby sa zvýšil objem stavebných prác a pripravené projekty výstavby nájomných bytov nespôsobili výpadok na stavebnom trhu. “Developeri plánujú investície na dlhé obdobie a majú nakúpené pozemky. Hovoria, že tak či tak by dali niečo na nájomné bývanie a len čakali, či bude systém zaujímavý a potom sa doň zapoja.” Čo sa týka krízy v sektore stavebníctva, nemá pesimistický výhľad. “Dnes stavebný sektor netrpí prebytkom práce, má pokles, aj počas krízy klesol o 20 až 30 percent a nie je vykrytý. Potenciál na zvyšovanie kapacity stavebného trhu tu však jednoznačne je.”

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Katarína Bruncková potvrdila, že investície do výstavby mestských a obecných nájomných bytov s podporou štátu dosiahli za posledné dva roky 120 miliónov eur. Samosprávy majú stále záujem o túto formu podpory nájomného bývania. “Tento jestvujúci systém, ktorý je založený na výstavbe obecných a mestských nájomných bytov, funguje viac ako dvadsať rokov. Určite sa bude ďalej rozvíjať popri novovznikajúcom systéme tzv. štátnych nájomných bytov”, tvrdí Katarína Bruncková.

Veľmi pozitívne bolo prítomnou verejnosťou prijaté aj vystúpenie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie SR Jaroslava Lexu, ktorý odprezentoval postup ÚVO pri zjednodušení a skrátení termínov súťažných procesov v súlade s novelou Zákona o verejnom obstarávaní, účinnou od marca 2022. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik potvrdil pripravenosť našich stavebných firiem realizovať požiadavky štátneho sektora i súkromných investorov. Zástupca Slovenskej komory stavebných inžinierov a člen predstavenstva Ján Jakubov potvrdil súčinnosť SKSI pri tvorbe novej stavebnej legislatívy. Členovia komory sa priebežne podieľajú na činnosti pracovných skupín v gescii úradu podpredsedu vlády Štefana Holého pri tvorbe vykonávacích predpisov a vyhlášok, potrebných pre uvedenie nového Zákona o výstavbe a Zákona o územnom plánovaní do praxe. Členovia komory sú pripravení svojimi odbornými kapacitami zabezpečiť zvýšené požiadavky štátnych orgánov, verejných obstarávateľov i súkromných investorov na projektovú a inžiniersku prípravu stavieb.

Lídri sa na stretnutí zhodli, že súčasná situácia v slovenskom stavebníctve prináša aj nové výzvy a nové technológie a s tým súvisí i čoraz väčší dopyt po absolventoch z odborov technického zamerania. Toto je potrebné riešiť priamou komunikáciou s akademickým sektorom, s cieľom nastaviť schému prípravy budúcich odborníkov tak, aby absolventi univerzít a vysokých škôl technických smerov boli čo najefektívnejšie pripravení podľa aktuálnych požiadaviek praxe.

Ďalšie stretnutie lídrov je naplánované na jar budúceho roka.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou profesijnou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1300 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

Informačný servis

Viac k témam: Konferencia, PR, Stavebníctvo, Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva
Zdroj: Webnoviny.sk – Potenciál v segmente stále je, zhodli sa lídri slovenského stavebníctva © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: