Nominantka na Krištáľové krídlo 2021 MUDr. Adriana Šimková, PhD: Máme akútny nedostatok všeobecných lekárov

21.3.2022 (Webnoviny.sk) – Jubilejný 25. ročník ocenenia Krištáľové krídlo pozná mená laureátov a nominovaných osobností. Kategória medicíny a vedy reagovala tento rok na silnú požiadavku spoločnosti oceniť predovšetkým lídrov z oblasti zdravotníctva, prvýkrát v histórii aj z odboru všeobecného lekárstva. Nominovanou bola aj Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD., ktorá sa aktívne podieľa na popularizácii všeobecného lekárstva a poukazuje na jeho výzvy. 

“Nomináciu beriem ako ocenenie mojej činnosti, prístupu a vynaloženého úsilia pre pacientov a kolegov. Je pre mňa motiváciou do ďalšej práce v tomto búrlivom období,” hovorí MUDr. Adriana Šimková, PhD. “Zároveň vnímam túto nomináciu ako ocenenie všeobecného lekárstva na Slovensku, ktoré stojí v prvej línii v boji proti pandémii. Tá ešte viac poukázala na naše dlhodobé problémy, ktoré súvisia s akútnym nedostatkom, vysokým priemerným vekom či limitovanými kompetenciami všeobecných lekárov. Mojím osobným cieľom je podieľať sa na zmene tohto stavu a poukazovať na atraktivitu a veľký potenciál odboru všeobecného lekárstva,” dopĺňa MUDr. Šimková.

Pandémia zmenila prácu v ambulanciách všeobecného lekára

Koronakríza ukázala, že všeobecní lekári sú základným článkom poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň ovplyvnila systém ich práce. Novinkou je napríklad možnosť využívania výkonov telemedicíny, teda konzultácie s pacientom prostredníctvom elektronickej komunikácie, ktoré sú hradené zdravotnými poisťovňami extra platbou. Kríza dokázala, že všeobecní lekári sú schopní sa adaptovať a dokonca sa stali lídrami v používaní modulov elektronického zdravotníctva. Viac ako 80 % poskytovateľov primárnej starostlivosti využíva elektronickú komunikáciu, najmä e-recept, čo pomohlo pri bezpečnej a efektívnej komunikácii s pacientami.

Potrebujeme viac lekárov v regiónoch a generačnú obmenu

Najväčšia výzva, ktorej čelí všeobecné lekárstvo je nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov, ako aj ich vysoký priemerný vek. Takmer 40 % všeobecných lekárov má nad 60 rokov a mladí nepribúdajú.

“Situácia je vážna a jej zmena si vyžaduje zásadné systémové opatrenia. Je nutné zatraktívniť náš odbor pre mladých študentov, umožniť jednoduchšie otváranie ambulancií v regiónoch a motivovať mladých lekárov finančne, ako aj rozširovaním ich kompetencií,” hovorí MUDr. Adriana Šimková, PhD., a dodáva: “musíme začať konať, prestať diskutovať a plánovať. Pozitívne je, že Ministerstvo zdravotníctva spúšťa reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorá má potenciál tieto problémy komplexne riešiť. Jej súčasťou je napríklad finančná podpora na zriaďovanie nových praxí v nedostatkových okresoch formou jednorazového, motivačného príspevku. Veľmi dobrým nástrojom je napríklad aj rezidentský študijný program, v rámci ktorého majú lekári zabezpečené finančné krytie. Rovnako tak aj stáže pre študentov lekárskych fakúlt v ambulanciách, na ktoré máme mimoriadne pozitívnu odozvu.”    

   

Lekár ako podnikateľ

Po úspešnej implementácii reformných krokov bude dôležité prilákať študentov lekárskych fakúlt, aby prejavili záujem o všeobecné lekárstvo. MUDr. Šimková zdôrazňuje potrebu ukázať študentom ešte v pregraduálnom štúdiu potenciál práce v ambulancii všeobecného lekára, ktorá ponúka priestor pre sebarozvoj, ako aj vlastný biznis:

“Veľa študentov si neuvedomuje, že vlastná prax im poskytuje široké možnosti na sebarealizáciu, a to nielen v oblasti starostlivosti o pacientov, ale aj podnikania. A záleží na šikovnosti každého, ako túto šancu využije. Popri našej primárnej práci sme totiž aj manažérmi a podnikateľmi, ktorí sa musia starať o ambulanciu, technické vybavenie, ľudské zdroje či komunikáciu. Dobre vybavená moderná ambulancia s prepracovaným manažmentom pacientov funguje efektívnejšie, kvalitnejšie a zároveň môže generovať zaujímavý zisk.”    

Kľúčom je moderné všeobecné lekárstvo založené na inováciách

Pandémia akcelerovala zmeny v ambulanciách všeobecných lekárov a dôležitosť zavádzania inovácií a nových postupov. Kvôli náporu kovidových pacientov išli poskytovatelia zdravotnej starostlivosti častokrát za hranice svojich kapacít. Riešením je inovatívny model ambulancie všeobecného lekára, ktorý poskytuje moderné prístrojové vybavenie, postupy a efektívny manažment pacienta.

“Slovenský pacient navštívi lekára priemerne až 12-krát ročne. Počas pandémie však ľudia zistili, že to ide aj inak. Vďaka modernému prístrojovému vybaveniu, digitálnemu manažmentu pacientov a elektronickej komunikácii sme tak mohli počas pandémie zvýšiť počet ošetrených pacientov o 40 % pri zachovaní kvality poskytovenej zdravotnej starostlivosti. Niektoré inovácie si nevyžadujú veľké investície, ale môžu vám zachrániť život. Napríklad od vypuknutia pandémie má dnes už veľa pacientov doma pulzný oxymeter na meranie množstva kyslíku v krvi, ktorý som mala možnosť prezentovať na tlačovej konferencii spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Aj vďaka tejto aktivite pulzný oxymeter pomohol a naďalej pomáha v mnohých rodinách,” uzatvára MUDr. Šimková.

MUDr. Adriana Šimková, PhD.:

Pôsobí ako všeobecná lekárka a internistka v Pezinku pre takmer 4 500 pacientov. Popri ambulantnej praxi vykonáva funkciu Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo a je autorkou viacerých štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Zároveň je členkou viacerých odborných komisií MZ SR vrátane Národného klinického krízového tímu. V roku 2018 získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ocenenie “Osobnosť vedy a techniky ” za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení. Pre lekárov prvého kontaktu vypracovala  odborné usmernenie manažovania liečby COVID-pozitívneho pacienta v prednemocničnej starostlivosti. Keď v apríli 2020 pandémia tragicky zasiahla Domov sociálnych služieb v Pezinku, dobrovoľne prevzala starostlivosť o jeho klientov aj zamestnancov. Za jej mimoriadne nasadenie počas pandémie jej bola udelená Cena Bratislavského kraja ako aj Cena primátora mesta Pezinok.

Informačný servis

Viac k témam: PR, všeobecné lekárstvo, všeobecní lekári
Zdroj: Webnoviny.sk – Nominantka na Krištáľové krídlo 2021 MUDr. Adriana Šimková, PhD: Máme akútny nedostatok všeobecných lekárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: