Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, reakcia na vyhlásenie VšZP zo dňa 30. marca 2022

31.3.2022 (Webnoviny.sk) – Už v septembri 2021 Asociácia slovenských kúpeľov avizovala na VšZP potrebu prepracovania zmlúv s poskytovateľmi kúpeľnej starostlivosti. Naším cieľom bolo uznať skutočné náklady zohľadnením náročnosti liečby a oprávnených nákladov pri konkrétnych ochoreniach a pri rôznom stupni sebestačnosti pacienta, presne tak ako je to v Českej republike. Žiadali sme tiež v tvorbe ceny zohľadnenie Vyhlášky MZ SR, v ktorej sú určené rozdielne nároky na počet a typ zdravotníckych pracovníkov, na prístrojové vybavenie a materiálové vybavenie, pre každú skupinu chorôb. Menej nákladná je napríklad kúpeľná starostlivosť pri chorobách tráviacej sústavy než liečba neurologických pacientov, iná je pri liečbe reumatikov, pacientov po náročných operáciách, srdcovocievnych chorobách, či starostlivosť o detských pacientov.

Včera sa GR VšZP pochválil v tlačovej správe zrovnoprávnením cenových podmienok, hovorí o rovnakých procedúrach a rovnakých cenách. Aj laikovi musí byť zrejmé, že to nie je cesta ku kvalite a k individuálnemu prístupu k pacientovi. Ak pri určitej skupine chorôb legislatíva predpisuje zamestnávať vyšší počet lekárov špecialistov, fyzioterapeutov, masérov, sanitárov, či v liečebnom pláne je potrebný aj klinický psychológ, než pri inej skupine chorôb, tak určite sú vyššie náklady na cenu práce. Rovnako je to aj s materiálovo-technickým vybavením, ktoré je odlišné podľa indikačného zamerania kúpeľov.

V nových zmluvách, ktorými sa VšZP chváli sú pre všetky kúpele a všetky indikačné skupiny len dve ceny (rozdiel 1 Euro) a to len s ohľadom na konkrétny liečebný dom, a len jedna cena pre typ B kúpeľnej starostlivosti, kedy zdravotná poisťovňa hradí len liečbu. Takže ak ste po cievnej príhode ťažko mobilný, alebo ste v kúpeľoch ako sebestačný pacient napríklad po operácii žlčníka stále rovnaká cena, čo je z pohľadu VšZP zrovnoprávnenie a kvalita!!! Je zrejmé, že vedenie VšZP nezohľadnilo ani legislatívou určené personálne a materiálovo-technické vybavenie a už vôbec nie individuálny a komplexný prístup k liečbe pacienta. Tu chcem tiež upozorniť, že pri ostatnom rokovaní 29. 3. sme súhlasili s celkovým počtom procedúr 63 počas 21 dňového pobytu, aby bol rovnaký ako v súkromných zdravotných poisťovniach.

Nestotožňujem sa však s tým, aby sa pri úhrade z verejného zdravotného poistenia vôbec hovorilo o vyššom štandarde ubytovania počas kúpeľnej liečby a to najmä v situácii, keď nie je dofinancované zdravotníctvo a je ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo viacerých jeho segmentoch. Asociácia slovenských kúpeľov navrhovala presne stanoviť základný štandard ubytovania a konkrétnu vybavenosť izby vo všetkých poisťovniach rovnako s tým, že vyšší štandard si môže pacient doplatiť, presne tak, ako je to vo všetkých európskych kúpeľoch, ktoré poskytujú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia. Konečne aj v nemocniciach na Slovensku je možné požiadať o vyšší štandard ubytovania a pacient si ho samozrejme zaplatí. Pán riaditeľ VšZP sa však chváli vyšším štandardom ubytovania počas kúpeľnej starostlivosti pri zachovaní pôvodných cien. Dnes, keď je každý občan Slovenskej republiky konfrontovaný extrémnym zvyšovaním cien cez potraviny,  pohonné  látky, energie,  všetky  služby   tak  VšZP  zázračne  dojednala  za pôvodné ceny vyššiu kvalitu. Verím, že súdny človek pochopí, že to nie je možné, že to odporuje logickému mysleniu. Naozaj si občan SR myslí, že je vhodné, aby zdravotná poisťovňa, ktorej musí štát zvýšiť základné imanie aby sa neocitla v nútenej správe, uvažovala vôbec o vyššom štandarde ubytovania počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, dokonca žiadala zaradiť aj 4 a 5 hviezdičkové kúpeľné hotely? Kto má teda ten vyšší štandard zaplatiť? Cena, ktorá je v zmluve VšZP to pokryť nemôže.

V čase, keď vyšla tlačová správa VšZP boli podpísané zmluvy približne na polovicu lôžok v liečebných kúpeľoch  (nehovorím  o počte  kúpeľov  pretože  niektoré  majú  1000-  2000  lôžok,  iné  500-1000   a niektoré len okolo 100, počet lôžok teda lepšie vystihuje situáciu než počet kúpeľov). Dôležité je povedať, že tieto kúpele podpísali zmluvy už v decembri 2021 a v januári 2022, mnohé pod nátlakom pri individuálnom rokovaní s prísľubom, že ak bude mať VšZP viac financií tak im ceny dodatočne zvýši.

GR VšZP je však spokojný, pretože uvádza, že pre každú indikačnú skupiny má zazmluvnený kúpeľný podnik. Nepovedal však, že nie sú zazmluvnené všetky typy prírodných liečivých zdrojov a to je pre kvalitu výsledku kúpeľnej starostlivosti mimoriadne dôležité. Chronickí pacienti aj lekári vedia o čom hovorím. Je to podobné ako s liekmi – na rovnakú chorobu nie je vždy možné u každého pacienta použiť rovnaký liek.

Druhá časť kúpeľných podnikov sa snažila dojednať korektné zmluvy cestou ASK. Tlačová správa VšZP nie je objektívna správa o výsledku vzájomného rokovania. Je to načasované jednostranné nátlakové presadzovanie vlastného návrhu aj na zostávajúce kúpeľné podniky, ktoré ešte zmluvy nepodpísali. Je to súčasne marketingová aktivita na upokojenie poistencov, aby náhodou nezačali uvažovať o zmene zdravotnej poisťovne. Právne a finančné analýzy, ani odborné medicínske argumenty, ktoré sme predkladali vedenie VšZP vôbec nezaujímali, teda nie je možné hovoriť o korektnom rokovaní a záujme o kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nakoniec, keď priznali, že cena naozaj nezohľadňuje súčasné náklady, všetku zodpovednosť preniesli na Ministerstvo financií a rozpočet. Pri ostatnom stretnutí 29. 3. spochybnili 365 miliónov na dofinancovanie zdravotníctva, uviedli, že VšZP má k dispozícii len 55 miliónov a ďalšie financie nemajú garantované.

Je možné, že niektoré ďalšie kúpele pod časovým tlakom dnes podpíšu zmluvy, pretože po rokoch pandémie nemajú záložný plán ako využiť lôžkovú kapacitu, ktorú plánovali pre poistencov VšZP. Určite však rýchlo budú hľadať náhradu, najmä pacientov zo zahraničia, pretože kvalita slovenských kúpeľov je veľmi vysoká a cenená v zahraničí. Je to asi jediná zdravotná starostlivosť, pre ktorú prichádzajú na Slovensko pacienti zo zahraničia. Pripravia určite vo veľmi krátkom čase aj nové programy pre občanov SR samoplatcov najmä so zameraním na prevenciu a udržanie kvality života pri chronickom ochorení a tieto, ktorými sa dnes VšZP chváli, budú čoskoro pre VšZP aj posledné. Ak samozrejme nepríde na strane VšZP k zásadnej zmene.

Osobne ma najviac mrzí,  že  seniori,  chronicky  chorí  občania,  ľudia  so  zdravotnými  problémami a nízkym príjmom, osamelé matky s chronicky chorými deťmi budú tí, ktorí budú najviac postihnutí. Pre nich kúpeľná starostlivosť prinášala únosnú kvalitu života viazanú na zdravie a sebestačnosť, nikdy sa nesťažovali na to, či bývajú, alebo nebývajú na izbe s nadštandardným vybavením, dôležitý bol vždy zdravotný benefit. Závidím občanom Českej republiky dlhoročné stabilné prostredie úhrady zdravotnej starostlivosti a jednoznačne spravodlivo nastavené pravidlá cenotvorby, čo im zaručuje dostupnosť kúpeľnej starostlivosti. Závidím českým kolegom v liečebných kúpeľoch, že nezažívajú existenčné stresy z nedofinancovania kúpeľnej starostlivosti ako my na Slovensku.

Je mi ľúto, že dostupnosť kúpeľnej starostlivosti v roku 2022 určite nebude taká, aká bola pred pandémiou, hoci jej potreba u občanov SR stúpa.

MUDr. Janka Zálešáková
Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, Bratislava
Viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov, Brusel
Predsedníčka komisie expertov QUHEP (Kvalita v zdravotnej prevencii), Wiesbaden

Vyhlásenie Asociácie slovenských kúpeľov k tlačovej správe Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Oznámenie VšZP o tom, že táto poisťovňa zvyšuje kúpeľný štandard pre svojich poistencov je nepravdivé. VšZP hradí len 70 % oprávnených nákladov poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti a to len v prípade štandardného ubytovania
Oznámené dofinancovanie zdravotníctva Ministerstvom financií SR malo byť použité prioritne na úhradu zvýšených nákladov za energie a zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov cez zmluvy zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sú zdravotnícke zariadenia a VšZP im neposkytla žiadne navýšenie ceny ošetrovacieho dňa. Konanie VšZP je v rozpore s vyjadrením MF SR a zavádzanie občanov, ktorí potrebujú následnú rehabilitačnú starostlivosť, ktorú liečebné kúpele poskytujú.
Tvrdenie, že VšZP zabezpečila vyššiu kvalitu a vyšší štandard ubytovania pre svojich poistencov je nepravdivé. Bremeno nákladov presunula na svojich poistencov a poskytovateľov zdravotnej

Informačný servis

Viac k témam: Kúpele, kúpeľná starostlivosť, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, reakcia na vyhlásenie VšZP zo dňa 30. marca 2022 © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: