Hľadá sa nový generálny riaditeľ RTVS. Poslanci vyzvali záujemcov, aby sa prihlásili do výberového konania

2.5.2022 (Webnoviny.sk) – Parlamentný výbor pre kultúru a médiá vyzval na prihlasovanie sa kandidátov na post generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Prihlášku je potrebné doručiť aj s prílohami do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na adresu výboru v uzatvorenej obálke označenej heslom Voľba generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska najneskôr do 27. mája 2022 do 16:00. Prihlášky, ktoré sa doručia do podateľne NR SR po uvedenom termíne, sa nezaradia do voľby.

Záujemci musia predložiť čistý register trestov

Výzvu na prihlasovanie sa kandidátov schválil parlamentný výbor pre kultúru a médiá 26. apríla 2022. Informoval o tom predseda výboru Kristián Čekovský (OĽaNO).

Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa RTVS nesmie byť členom Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný.

Musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Uchádzači musia predložiť vlastný projekt

Podľa zákona je potrebné k prihláške kandidáta predložiť projekt riadenia a rozvoja RTVS. Projekt sa predkladá jedenkrát v tlačenej podobe vo formáte A4 v rozsahu najmenej 20 a najviac 50 strán (do tohto rozsahu sa nepočítajú prílohy) a jedenkrát v elektronickej podobe na CD alebo USB kľúči.

Údaje potrebné k získaniu výpisu z registra trestov majú obsahovať meno, priezvisko, aj rodné, a tiež rodné číslo. V dokladoch je potrebné vyplniť buď číslo občianskeho preukazu, alebo číslo pasu.

Ďalej dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia v SR alebo štát narodenia, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, meno matky, priezvisko matky, rodné priezvisko matky a meno a priezvisko otca.

Rezníka nový riaditeľ nahradí po lete

Ak kandidát nie je občanom Slovenskej republiky, predloží potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace.

Ďalej je potrebné predložiť štruktúrovaný životopis, doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával.

Taktiež je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa zákona alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.

Funkčné obdobie súčasného riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka sa končí tento rok v lete. Poslanci by mali nového šéfa RTVS voliť na júnovej schôdzi parlamentu.

Viac k témam: Generálny riaditeľ RTVS, Parlamentný výbor pre kultúru a médiá
Zdroj: Webnoviny.sk – Hľadá sa nový generálny riaditeľ RTVS. Poslanci vyzvali záujemcov, aby sa prihlásili do výberového konania © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: